Personlig inredning för butiken
Funktionellt och kundanpassat från Lanlin AB

Lennart Lindblad fixar inredningen till din butik; ett färdigt paket med allt som behövs för att inreda just ditt företag. Ett kundanpassat koncept med snabba leveranstider.
För sex år sedan startade Lennart Lindblad företaget Lenlin AB. Affärsidén var att hjälpa företagen att inreda sin butiker utan att de skulle behöva använda sig av flera leverantörer för att få tag på olika produkter.
– Att ha en kontakt med ett företag som ordnar allt sparar både tid och pengar för kundföretagen, berättar Lennart Lindblad.
Företaget startades som enskild firma men affärerna gick så bra att man bildade aktiebolag redan efter ett år. Från första till tredje året ökade omsättningen med en miljon per år, dagens omsättning ligger på fem miljoner kronor om året.
Den största delen av försäljningen sker till storstäderna eftersom det är där de flesta huvudkontoren för de olika butikskedjorna ligger. Lenlin har även kunder i Danmark, Norge och Finland.

Allt fler specialbeställningar
Lennart arbetar ensam och har sitt kontor i hemmet.
– Det blir en hel del resande eftersom mina kunder finns i hela landet, berättar Lennart. Den största biten för mig är butiksinredningar, mest till matvarubutiker. Det är basinredningar för butiker och lager.
Den senaste tiden har han fått in allt fler specialbeställningar. När en kund efterfrågar en speciell produkt tillverkar Lenlin ett prov till kunden för att undvika felbeställningar och andra missförstånd. En viktig del i företaget är snabba och samordnade leveranser.
– Det kunderna köper av mig är ett färdigt koncept. Jag använder mig av olika tillverkare och leverantörer och kan därför plocka ihop kundspecifika paket med allt som behövs för de olika butikerna.
Lenlin ordnar det mesta från produktställ och trottoarpratare till skyltar. Lennart brukar skämta om att han har lika många leverantörer som han hr kunder. Urvalet av kvalitativa och kundspecifika produkter är således mycket stort.

Lenlin AB

Bransch:
Detalj / Tjänster

Telefon: 0370-92218

Adress:
Lenlin AB
Flintgatan 14
33531 gnosjö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN